تلفن های ضروری در مشهد که مورد استفاده عموم زائرین و مجاورین قرار می گیرد در ذیل به اطلاع بازدید کنندگان سفر مشهد قرار می گیرد

تلفن های ضروری مشهد
فوریت ها
تلفن تماس
پلیس
110
اورژانس
115
آتش نشانی
125
اتفاقات برق
121
اتفاقات آب و فاضلاب
122
اتفاقات گاز 
194
اطلاعات تلفن
118
خرابی تلفن
17
واحد ارتباطات مردمی مخابرات
135
خدمات فنی پست
193
ستاد هواشناسی
134
ستاد خبری ناجا
116
بازرسی کل کشور
136
پایانه مسافربری
7-8599001
تاکسی بی‏سیم
133-1829-129
صدا و سیما
162
اطلاعات سپاه
114
روابط عمومی راه ترابری 
141
روابط عمومی شهرداری
137
اطلاعات خبری
113
اطلاعات پرواز 
199
صدای مشاور
148
ندای بهداشت
149
خرید تور و بلیط مشهد
02188505454

www.safaremashhad.com