تور لحظه آخری با نرخ ویژه  مشهد مرداد 95 

هتل ایساتیس 3* ( امام رضا 34- 12 دقیقه تا حرم )

تاریخ و ساعت رفت : 18 مرداد                 09:40 پرواز زاگرس

تاریخ و ساعت برگشت : 20 مرداد            12:30 پرواز کاسپین

نرخ تور برای هر نفر در اتاق دو تخته :          390.000 تومان

خدمات تور شامل دو شب اقامت در هتل به همراه  صبحانه بوفه و  ناهار شام منو انتخابی ، ده نوبت سرویس رایگان به حرم روزانه ، آب معدنی و چای در اتاق هنگام ورود

هتل سهند 3* ( امام رضا 2 - 3 دقیقه تا حرم)

تاریخ و ساعت رفت : 18 مرداد                 09:00 پرواز کاسپین

تاریخ و ساعت برگشت : 20 مرداد            14:20 پرواز تابان

نرخ تور برای هر نفر در اتاق دو تخته :          550.000 تومان

خدمات تور شامل دو شب اقامت در هتل به همراه  صبحانه بوفه و  ناهار شام منو انتخابی ، استقبال فرودگاهی

هتل کیانا 4* ( امام رضا 2 - 3 دقیقه تا حرم)

 

تاریخ و ساعت رفت : 18 مرداد                 09:00 پرواز کاسپین

تاریخ و ساعت برگشت : 20 مرداد            15:20 پرواز تابان

نرخ تور برای هر نفر در اتاق دو تخته :         590.000 تومان

خدمات تور شامل دو شب اقامت در هتل به همراه  صبحانه بوفه و  ناهار شام منو انتخابی 

هتل بزرگ سی نور (میدان هفده شهریور - ده دقیقه تا حرم)

 

تاریخ و ساعت رفت : 18 مرداد                 09:00 پرواز کاسپین

تاریخ و ساعت برگشت : 20 مرداد            14:20 پرواز تابان

نرخ تور برای هر نفر در اتاق دو تخته :          720.000 تومان     

خدمات تور شامل دو شب اقامت در هتل به همراه  صبحانه بوفه و  ناهار شام منو انتخابی ، هفت نوبت سرویس رفت و برگشت رایگان به حرم روزانه ، استقبال فرودگاهی

هتل اترک 4*

 

تاریخ و ساعت رفت : 18 مرداد                 09:00 پرواز کاسپین

تاریخ و ساعت برگشت : 20 مرداد           14:20 پرواز تابان

نرخ تور برای هر نفر در اتاق دو تخته :         730.000 تومان   

خدمات تور شامل دو شب اقامت در هتل به همراه  صبحانه بوفه و  ناهار شام منو ثابت

هتل مجلل درویشی 5* ( امام رضا 24 - ده دقیقه تا حرم)

تاریخ و ساعت رفت : 18 مرداد                 09:00 پرواز کاسپین

تاریخ و ساعت برگشت : 20 مرداد            14:20 پرواز تابان

نرخ تور برای هر نفر در اتاق دو تخته :          740.000 تومان

خدمات تور شامل دو شب اقامت در هتل به همراه  صبحانه بوفه ، سرویس 24 ساعته به حرم ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی، امکانات آبی رایگان