تور مشهد ویژه زمستان بدلیل فصل سرما از استقبال کمتری برخوردار است . فصل تورهای زمستانی مشهد که از یکم دیماه شروع و پس از سپری کردن بهمن ماه و تعطیلات بهمن ماه در بیست و نهم آإرماه با استقبال بهار و تور نوروزی مشهد می رود باتمام می رسد.تورهای زمستانی مشهد از کمترین استقبال مسافران و زائرین برخوردار است.تورهای لحظه آخری مشهد و بلیطهای لحظه آخری مشهد از خصوصیات بارز فصل زمستان محصوب می شود.در واقع در فصل زمستان مانند فصل پائیز آژانسهای مجری مستقیم تور مشهد و ایرلاینهای فعال در بلیط مشهد و حتی هتل های مشهد بر سر عرضه ارزان تور مشهد با یکدیگر رقابت می کنند.

www.safaremashhad.com