تور مشهد ویژه پائیز بدلیل سپری شدن تورهای تابستانی از استقبال کمتری برخوردار است . فصل تورهای پائیزی مشهد که از یکم مهرماه شروع و پس از سپری کردن آبانماه در سیم آذرماه باتمام می رسد.از کمترین مسافران و زائرین برخوردار است.تورهای لحظه آخری مشهد و بلیطهای لحظه آخری مشهد از خصوصیات بارز این فصل محصوب می شود.در واقع در فصل پائیز آژانسهای مجری مستقیم تور مشهد و ایرلاینهای فعال در بلیط مشهد بر سر عرضه ارزان تور مشهد با یکدیگر رقابت می کنند.