مراکز خرید مشهد بعد از زیارت حرم مقدس رضوی بدون شک دومین جذابیت مشهد محسوب می شود.انواع سوغات فروشی ها و سوغاتیهای مذهبی در اطراف حرم و فروشگاههای متنوع در بازار رضا ، فروشگاههای فروش ادویه و زعفران که در جای جای مشهد به چشم می خورند پاساژهای کوچک و بزرگ و خیابانهایی که هر کدام بورس کالایی خاص هستند همه و همه باعث می شود از مشهد کسی دست خالی بیرون نیاید.مراکز خرید مشهد بدون شک از متنوعترین مراکز خرید در سطح ایران بشمار می رود.که با هر سلیقه و بودجه ای می توان در این مراکز اقدام به خرید تمود

در ذیل مهمترین مرا خرید مشهد را بر می شماریم:

 بازارسنتی مشهد بازار رضا

 

بازار سرشور 

 

مجتمع تجاری الماس شرق

 

مجتمع تجاری پدیده مشهد

 

مرکز تجاری خیام

 

مجتمع تجاری زیست خاور

 

بازار حکیم

 

بازار مرکزی

 

مجتمع تجاری پروما

 

بازار گوهرشاد

 

بازار هنر خراسان

 

راسته بازار جنت

 

بازار فرش فروشها

 

مرکز تجاری کیان

 

مرکز تجاری آلتون

 

www.safaremashhad.com